CANON rašalinių kasečių nuresetinimo instrukcija:

 

 

 

Jei po CANON kasetės užpildymo Jūsų spausdintuvas rodo klaidą, kad neįmanoma


nustatyti rašalo kiekio arba rodo, kad visai nėra rašalo kasetės, norėdami spausdinti su


pakartotinai užpildyta kasete - paspauskite ir 5 - 10 sek. palaikykite mygtuką  < Resume /


Cancel > (kai kuriuose spausdintuvų modeliuose < Stop / Reset > arba < Resume >).


Daugiafunkciniuose spausdintuvuose  (spausdintuvas + skaneris + kopijuoklis)

 

po šios procedūros reikia paspausti juodo arba spalvoto kopijavimo mygtuką (priklauso

 

nuo to, kokia kasetė yra keičiama – juoda ar spalvota) ir laikyti ne mažiau 5 - 10 sek. Po

 

tokių atliktų veiksmų, kompiuteris, spausdintuvas ir lemputės indikatorius nerodo rašalo

 

kiekio lygio, bet spausdintuvas galės tęsti darbą.